საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის საფასური და რეგისტრაცია:

 

ტრენინგის ღირებულება: 450 ლარი

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულების გადახდა უნდა მოხდეს, ტრენინგის დაწყებამდე მინიმუმ 5 დღით ადრე.