განრიგი

ტრენინგის დასაწყისი: 25 მარტი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: კვირაში 5 დღე