برنامه

 

تاریخ شروع دوره: 5 آپریل

مدت زمان دوره: 9 هفته

روزهای برگزای دوره: چهارشنبه ها و شنبه ها

ساعت برگزاری: از ساعت 17- 19:30