მიმოხილვა

შეთავაზებული სასწავლო კურსი მოიცავს საწყის საფეხურს A1, რომელიც წარმოადგენს ქართული ენის ინტენსიურ, პრაქტიკულ კურსს დამწყებისთვის.

 

  • ტრენინგი განკუთვნილია თბილისში მცხოვრები ირანელებისათვის.
  • თბილისში მცხოვრები უცხოელებისთვის და ემიგრანტებისთვის, განსაკუთრებით ირანელებისთვის, საჭირო ხდება საქართველოს სახელმწიფო ენის ცოდნა.
  • კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატები.