საფასური და რეგისტრაცია

 

ტრენინგის ღირებულება: 450 ლარი

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს მოდულის დაწყებამდე მაქსიმუმ 3 კალენდარული დღით ადრე.