საკონტაქტო ინფორმაცია

ქეთევან კარბაია

საერთაშორისო ურთიერთობებისა დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (233)

ელ.ფოსტა: kkarbaia@cu.edu.ge

 

ანი თავართქილაძე 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა  დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (240)

ელ.ფოსტა: atavartkiladze@cu.edu.ge