კიბერუსაფრთხოების პროგრამები

 

კიბერუსაფრთხოების პროგრამები

 

 

 

ნიუ – ვესტმინსტერის კიბერუსაფრთხოების სკოლა არის ინოვაციური ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს  საგანმანათლებლო პროგრამებს მსოფლიო დონის საგანმანათლებლო გეგმებისა და სასწავლო პლატფორმების გამოყენებით, რაც საშუალებას აძლევს ხელმძღვანელებს, დასაქმებულ პროფესიონალებსა და კვალიფიციურ დოქტორანტებს ისწავლონ და განაახლონ თავიანთი ცოდნა კიბერუსაფრთხოებისა და დაზვერვის მენეჯმენტში. დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები გაეცნობიან თანამედროვე სასწავლო გეგმას და შეხვდებიან პროფესიაში დიდი გამოცდილების მქონე პროფესორებსა და გამოცდილ სპიკერებს.

 

ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის მმართველები და თანამშრომლები არიან ექსპერტები კიბერუსაფრთხოებისა და დაზვერვის საკითხებში, რომლებიც ამჟამად მსახურობენ ან ადრე მსახურობდნენ თავიანთი მთავრობების, სააგენტოებისა და კორპორაციების კიბერუსაფრთხოებისა და დაზვერვის აპარატების ხელმძღავნელობისა და მართვის პროფესიონალურ სფეროებში. ნიუ-ვესტმინსტერის კიბერუსაფრთხოების სკოლის მიერ შემოთავაზებული  პროგრამების საშინაო და საგარეო  ექსპერტები ინტენსიურ სემინარებსა და აკადემიურ პროგრამებში მონაწილეობენ როგორც გამოცდილი ლექტორები და ფაკულტეტის წევრები.

 

ჩვენი ინტენსიური სასწავლო სემინარები და მსოფლიო დონის  საგანმანათლებლო პროგრამები იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას სამთავრობო და კორპორატიული ლიდერებისათვის და ყველა პროფესიონალური დისციპლინის ხელმძღვანელისთვის, სრულყონ ტექნიკური ცოდნა და განაახლონ თავიანთი კიბერუსაფრთხოების და სადაზვერვო მენეჯმენტის უნარები მსოფლიო ბაზარზე.  

 

ნიუ-ვესტმინსტერის კოლეჯის კიბერუსაფრთხოების სკოლის ფარგლებში გთავაზობთ სადოქტორო დონის სამ საგანმანათლებლო პროგრამას, მათ შორის კიბერდაზვერვის პროგრამას ხელმძღვანელებისთვის, კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის გაძლიერებული პროგრამასა და კიბერუსაფრთხოების გაფართოებულ პროგრამას. 

 

კიბერ დაზვერვის პროგრამა წარმოადგენს სადოქტორო დონის სწავლების მოწინავე კურსს, რომელიც განკუთვნილია უმაღლესი დონის პროფესიონალი ლიდერებისთვის. იგი უზრუნველყოფს კიბერ გარემოს რთული და მზარდი სფეროს  სიღრმისეულ გააზრებას საშუალო და უმაღლესი დონის ხელმძღვანელებისთვის. სწავლის ეს კურსი მოამზადებს თითოეულ ინდივიდს სათანადო უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში, რათა მან შეძლოს სრულად გააცნობიეროს ტექნიკური ასპექტები და ეფექტურად იმოქმედოს კიბერუსაფრთხოების პროგრამის მენეჯმენტში, რაც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მისი აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოებას არასასურველი შეღწევებსა და შეტევებისგან.

 

კიბერდაზვერვის პროგრამის  უნიკალური თვისებაა იმაში, რომ დოქტორანტებს ჰქონდეთ უშუალო კავშირი უსაფრთხოების კომპანიებთან, მონაცემთა მართვის ფირმებთან და კიბერუსაფრთხოების დარგის ექსპერტებთან, რომლებიც ამჟამად ჩართულნი არიან კრიტიკული კიბერ-პრობლემების გადაწყვეტაში  და წვდომა ჰქონდეთ მათ ტაქტიკაზე, ტექნიკასა და პროცედურებზე.

სამყაროში, სადაც ყველაფერი უმეტესწილად არის დამოკიდებული კიბერ და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე, ჩამორჩენა ნიშნავს იმას, რომ ვერასდროს აანაზღაურებ დანაკარგს. ეს პროგრამა შექმნილია იმისთვის, რომ ინდივიდმა შეძლოს გასწრება და წინ დარჩენა.

 

კურსი აერთიანებს ტექნიკური, ეკონომიკური, იურიდიული, ეთიკური, პოლიტიკური, დიპლომატიური და სტრატეგიული ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ერთმანეთს ავსებენ, რათა დაეხმარონ კიბერუსაფრთხოების მიღწევას.

 

კიბერდაზვერვის პროგრამა მოიცავს რვა სასწავლო კურსს და 27 სასწავლო მოდულს, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სემინარების ფორმატით.

 

 

კიბერუსაფრთხოების კურსები და სწავლის მოდულები

 

კურსი 1 (ECS-501): კიბეს უსაფრთხოება - რეტროსპექტული შეფასება

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: კიბერუსაფრთხოების სპექტრი: Cyber Mischief to Cyber Warfare
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: Focused Arrows: Stuxnet and Flame, What’s Next in the Quiver
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: ჩინეთი და მსოფლიო: უკანონო გარემოს მოთვინიერება

 

კურსი 2 (ECS-516): პროგრამირების სტრუქტურების შესავალი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: პროგრამირების საფუძვლები: განუსაზღვრელი დაუცველობა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: მანქანური ენა არ არის ინგლისური
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: კრიფტოგრაფია

 

კურსი 3 (ECS-520): ინტერნეტის არქიტექტურა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: რატომ მუშაობს ასე კარგად: The Good, Bad and Ugly
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: Understanding the Internet: Providers and Long Haul Data Trunks
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: მთავრობის როლი: საჯარო ან კერძო

 

კურსი 4 (ECS-529): გაძლიერებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: Cloud Computing: ყველაფერი ყველგან მოიპოვება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: უსადენო: უსასრულო ზრდა, უსასრულო დაუცველობა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: Symantec და McAfee Big Security: არასაკმარისია
 • აღმასრულებელი პირის მოდული D: მურის კანონი: სად დასრულდება?
 • აღმასრულებელი პირის მოდული E: IT ინოვაციისა და მომავლის სტრატეგიების გაცნობიერება

 

კურსი 5 (ECS-533): მოწინავე ანალიტიკური სტრატეგიები

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: კრიტიკული აზროვნება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: ინფორმაციის შერწყმის სტრატეგიები
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: Drowning in Data: ცოდნის შექმნა - სად არის ცოდნა?
 • აღმასრულებელი პირის მოდული D: Capstone Definition

 

კურსი 6 (ECS-548): დაზვერვის პროცესები

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: ინფორმაციის სწრაფი ვიზუალიზაცია და ასოციაცია
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: დაზვერვის ანალიტიკა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: Open Source Intelligence (OSINT)

 

კურსი 7 (ECS-579): უსაფრთხოების ხელმძღვანელობა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: უსაფრთხოების ფილოსოფიის მშენებლობა: პირველი დღე
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: ლიდერობის ეკონომიკა კიბერუსაფრთხოებაში
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: კონფიდენციალურობა, ინტელექტუალური საკუთრება, საკუთრების მონაცემები და საერთაშორისო სამართალი
 • აღმასრულებელი პირის მოდული D: ლიდერობის ეთიკა კიბერუსაფრთხოების გარემოსთვის

 

კურსი 8 (ECS-588): Capstone Cybersecurity-ის ანალიზი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: უსაფრთხოება სინათლის სიჩქარით
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: კულმინაცია: რეალური უსაფრთხოების ანალიზის პრობლემა

 

 

კიბერსივრცის უსაფრთხოების გაძლიერებული პროგრამა წარმოადგენს სწავლების მოწინავე დოქტორანტურის კურსს, რომელიც განკუთვნილია საშუალო დონის ხელმძღვანელებისთვის და პროფესიონალი ლიდერებისთვის. ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის სწავლების გეგმით თავაზობს უნიკალურ შესაძლებლობას უფროსი დონის აღმასრულებელ ხელმძღვანელებს, სხვადასხვა პროფესიონალური დისციპლინებიდან, მიიღონ ტექნიკური ცოდნა და განაახლონ კიბერუსაფრთხოების კოლექცია, მენეჯმენტური ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება.

 

პროგრამა უზრუნველყოფს კიბერსივრცის რთული და მზარდი ასპექტების სიღრმისეულ გააზრებას საშუალო და უფროსი დონის ხელმძღვანელებისთვის. ეს კურსი თითოეულ ინდივიდს ასწავლის საჭირო უნარ-ჩვევებს, რომ მათ სრულად გაითვალისწინონ კიბერუსაფრთხოების პროგრამის მენეჯმენტის ტექნიკური ასპექტები, რაც მაქსიმალურად ზრდის მათ აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოებას არასასურველი შემოჭრისა და შეტევებისგან.

 

კიბერსივრცის უსაფრთხოების გაძლიერებული პროგრამის ერთ-ერთი უნიკალური თვისებაა სტუდენტებს ჰქონდეთ უშუალო შეხება უსაფრთხოების კომპანიებთან, მონაცემთა მართვის ფირმებთან და კიბერუსაფრთხოების დარგის ექსპერტებთან, რომლებიც ამჟამად ჩართულნი არიან კრიტიკული კიბერ-პრობლემების გადაწყვეტაში  და წვდომა ჰქონდეთ მათ ტაქტიკაზე, ტექნიკასა და პროცედურებზე.

 

პროგრამაში მოცემული კურსები გამომწვევი და თან დააჯილდოებს პროფესიონალ ლიდერების ეთიკური ხელმძღვანელობის გამორჩეული გამოცდილებით. კიბერსივრცის უსაფრთხოების გაძლიერებული პროგრამა მოიცავს ხუთ კურსს და 18 სწავლების მოდულს, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სემინარის ფორმატით.

 

კიბერუსაფრთხოების კურსები და სწავლის მოდულები

 

კურსი 1 (ECS-501): კიბერუსაფრთხოება - რეტროსპექტული შეფასება

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: კიბერუსაფრთხოების სპექტრი: Cyber Mischief to Cyber Warfare
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: Focused Arrows: Stuxnet and Flame, What’s Next in the Quiver
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: ჩინეთი და მსოფლიო: უკანონო გარემოს მოთვინიერება

 

კურსი 2 (ECS-516): პროგრამირების სტრუქტურების შესავალი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: პროგრამირების საფუძვლები: განუსაზღვრელი დაუცველობა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: მანქანური ენა არ არის ინგლისური
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: კრიფტოგრაფია

 

კურსი 3 (ECS-520): ინტერნეტის არქიტექტურა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: რატომ მუშაობს ასე კარგად: The Good, Bad and Ugly
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: Understanding the Internet: Providers and Long Haul Data Trunks
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: მთავრობის როლი: საჯარო ან კერძო

 

კურსი 4 (ECS-529): გაძლიერებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: Cloud Computing: ყველაფერი ყველგან მოიპოვება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: უსადენო: უსასრულო ზრდა, უსასრულო დაუცველობა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: Symantec და McAfee Big Security: არასაკმარისია
 • აღმასრულებელი პირის მოდული D: მურის კანონი: სად დასრულდება?
 • აღმასრულებელი პირის მოდული E: IT ინოვაციისა და მომავლის სტრატეგიების გაცნობიერება

 

კურსი 5 (ECS-533): მოწინავე ანალიტიკური სტრატეგიები

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: კრიტიკული აზროვნება
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: ინფორმაციის შერწყმის სტრატეგიები
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: Drowning in Data: ცოდნის შექმნა - სად არის ცოდნა?
 • აღმასრულებელი პირის მოდული D: Capstone Definition

 

 

კიბერუსაფრთხოების გაფართოებული პროგრამა არის მოწინავე სასწავლო კურსი, რომელიც შექმნილია მენეჯერებისთვის, პროფესიონალურ კიბერ უსაფრთხოებასა და სადაზვერვო კარიერაში.

 

ინოვაციური და ინტერაქტიული პროგრამა თავისი გამორჩეული მსოფლიო დონის გეგმით გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას ყველა პროფესიონალური დისციპლინის აღმასრულებელ პირს განაახლოთ საკუთარი ტექნიკურ ცოდნა, გააუმჯობესოთ ინფორმაციის შეგროვებისა და ინტერპრეტაციის უნარები, მენეჯმენტური ინფორმირება და განაგრძონ მსოფლიო ბაზარზე ოპირირება.

 

პროგრამის ერთი უნიკალური მახასიათებელია სტუდენტებს ჰქონდეთ უშუალო შეხება უსაფრთხოების კომპანიებთან, მონაცემთა მართვის ფირმებთან და კიბერუსაფრთხოების დარგის ექსპერტებთან, რომლებიც ამჟამად ჩართულნი არიან კრიტიკული კიბერ საკითხების გადაწყვეტაში. სტუდენტებს ექნებათ მათ ტაქტიკაზე, ტექნიკასა და პროცედურებზე წვდომა.

 

პროგრამაში კურსები გამომწვევია და დააჯილდოვებს პროფესიონალ ლიდერებს ეთიკური ხელმძღვანელობის გამორჩეული გამოცდილებით. პროგრამა შედგება სამი კურსისა და ცხრა სასწავლო მოდულისგან, რომლებიც წარმოდგენილია ინტენსიური სემინარის ფორმატით.

 

 

 

კიბერუსაფრთხოების კურსები და სწავლის მოდულები

 

კურსი 1 (ECS-501): კიბეს უსაფრთხოება - რეტროსპექტული შეფასება

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: კიბერუსაფრთხოების სპექტრი: Cyber Mischief to Cyber Warfare
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: Focused Arrows: Stuxnet and Flame, What’s Next in the Quiver
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: ჩინეთი და მსოფლიო: უკანონო გარემოს მოთვინიერება

 

კურსი 2 (ECS-516): პროგრამირების სტრუქტურების შესავალი

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: პროგრამირების საფუძვლები: განუსაზღვრელი დაუცველობა
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: მანქანური ენა არ არის ინგლისური
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: კრიფტოგრაფია

 

კურსი 3 (ECS-520): ინტერნეტის არქიტექტურა

 

 • აღმასრულებელი პირის მოდული A: რატომ მუშაობს ასე კარგად: The Good, Bad and Ugly
 • აღმასრულებელი პირის მოდული B: Understanding the Internet: Providers and Long Haul Data Trunks
 • აღმასრულებელი პირის მოდული C: მთავრობის როლი: საჯარო ან კერძო

 

WEBLINKS


New Westminster College of Caucasus University Cybersecurity Programs