წევრობა

ევროპული საცალო ვაჭრობის კომპანია

უნივერსიტეტთა პრეზიდენტების საერთაშორისო ასოციაცია (IAUP)

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაცია (CEEMAN)

ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ორგანიზაცია (EFMD)

ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში (AmCham)

ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია

საფრანგეთის ბიზნეს საბჭო საქართველოში

სამართლის სკოლათა საერთაშორისო ასოციაცია

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში (ICC)

უნივერსიტეტთა საერთაშორისო ასოციაცია (IAU)

AISEC საქართველოში

სამართლის საჯარო ინტერესების ინსტიტუტი

სამართლის სწავლების საერთაშორისო ცენტრი 

ასოციაცია "GUIDE"

Association for Computing Machinery "ACM"