პარტნიორობა

 
british council23
კავკასიის უნივერსიტეტი ბრიტანეთის საბჭოს პარტნიორი და "Addvantage 2013" ბონუს პროგრამის მონაწილეა.
 
"Addvantage 2013" – გახლავთ ახალი ბონუს პროგრამა პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც კანდიდატებს საქართველოს ბრიტანეთის საბჭოში არეგისტრირებენ. 

ბრიტანეთის საბჭო უკვე მრავალი წელია თანამშრომლობს ენის შემსწავლელ და საშუალო სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან და იმ კომპანიებთან, რომელთა სტუდენტები და თანამშრომლები კემბრიჯის ინგლისური ენის გამოცდებს აბარებენ.