პროგრამული უზრუნველყოფისა და განვითარების სამსახური

ქეთევან დათუკიშვილი
პროგრამული უზრუნველყოფისა და
განვითარების სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: kdatukishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (127)
ოთახი: B6