პროგრამული უზრუნველყოფისა და განვითარების სამსახური

ქეთევან დათუკიშვილი
პროგრამული უზრუნველყოფისა და
განვითარების სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: kdatukishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77  (449)
ოთახი: D36