პროგრამული უზრუნველყოფისა და განვითარების სამსახური

ქეთევან დათუკიშვილი
პროგრამული უზრუნველყოფისა და
განვითარების სამსახურის უფროსი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  (449)

ელ.ფოსტა: kdatukishvili@cu.edu.ge
ოთახი: D36