ფინანსური და ბიუჯეტირების დეპარტამენტი

მარიკა ნიკოლაიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: mnikolaishvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (119)
ოთახი: A15
მერი მესხია
მთავარი ბუღალტერი
ელ-ფოსტა: mmeskhia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (107)
ოთახი: A14
მარიკა გაბროშვილი
ბუღალტერი
ელ-ფოსტა: mgabroshvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (108)
ოთახი: A14
ნია ვახტანგაძე
ბუღალტრის თანაშემწე
ელ-ფოსტა: nvakhtangadze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (110)
ოთახი: A14
სალომე ჭანტურია
ფინანსური მენეჯერი
ელ-ფოსტა: schanturia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (117)
ოთახი: A17