ფინანსური და ბიუჯეტირების დეპარტამენტი

მარიკა ნიკოლაიშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: mnikolaishvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (211)
ოთახი: B2
მერი მესხია
მთავარი ბუღალტერი
ელ-ფოსტა: mmeskhia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (470)
ოთახი: D28
მარიკა გაბროშვილი
ბუღალტერი
ელ-ფოსტა: mgabroshvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (477)
ოთახი: D28
ნია ვახტანგაძე
ბუღალტრის თანაშემწე
ელ-ფოსტა: nvakhtangadze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (474) 
ოთახი: D28
სალომე ჭანტურია
ფინანსური მენეჯერი
ელ-ფოსტა: schanturia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (464)
ოთახი: D29