პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

თამარ შენგელია
დეპარტამენტის დირექტორი

ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)

ოთახი: C24

ეკატერინე კერესელიძე
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (370)

ელ.ფოსტა: ekereselidze@cu.edu.ge
ოთახი: C24

მაია ბოლოთაევი
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (390)

ელ.ფოსტა: mbolataeva@cu.edu.ge 
ოთახი: C24

ნანა ინასარიძე

დეპარტამენტის დირექტორის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (161)

ელ.ფოსტა: ninasaridze@cu.edu.ge

ოთახი: C24