პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

თამარ შენგელია
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (165)
ოთახი: C23
ეკატერინე კერესელიძე
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: ekereselidze@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (160)
ოთახი: C23
მაია ბოლოთაევი
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: mbolotaeva@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (160)
ოთახი: C23