პერსონალის მართვის დეპარტამენტი

თამარ შენგელია
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (360)
ოთახი: B9
ეკატერინე კერესელიძე
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: ekereselidze@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (370)
ოთახი: B9
მაია ბოლოთაევი
პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი
ელ-ფოსტა: mbolotaeva@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (390)
ოთახი: B9