ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ეკა აზარაშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (410)

ელ.ფოსტა: eazarashvili@cu.edu.ge
ოთახი: D27

ბაია-ტერეზა ჯაფარიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მენეჯერი

სასწავლო დარგში ვიცე-პრეზიდენტის თანაშემწე

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (424)

ოთახი: D34

 

ხატია წიკლაური 

ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (408)

ელ.ფოსტა: khtsiklauri@cu.edu.ge

ოთახი.: D27

ანანო გუნია

ხარისხის განვითარების კოორდინატორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: agunia@cu.edu.ge

ოთახი: D27

თეკლა ჩხაიძე

ხარისხის განვითარების კოორდინატორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: tchkheidze@cu.edu.ge

ოთახი: D27