ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ეკა აზარაშვილი
დეპარტამენტის დირექტორი
ელ-ფოსტა: eazarashvili@cu.edu.ge
ტელ: 2377777 (133)
ოთახი: B4