ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ხატია წიკლაური 

ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (408)

ელ.ფოსტა: khtsiklauri@cu.edu.ge

ოთახი.: D27