შემეცნებით-შემოქმედებითი კონკურსის „ჩემი საფრანგეთი" ფინალი