ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი იუსტიციის სამინისტროსთან