საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის თავჯდომარის ვიზიტი