გიორგი თუმანიშვილის ინტერდისციპლინარული საჯარო ლექცია