ლექცია თემაზე - „ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა და საქართველო“