საინფორმაციო შეხვედრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრთან ერთად