ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტს შორის