კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენლების ვიზიტი თიანეთის N1 საჯარო სკოლაში