შეხვედრა ERASMUS+ პროგრამების დირექტორთან ევროკომისიაში