ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ბერგჰოფის ფონდთან