საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა