სიმონ ჯანაშიას ვებინარი დისტანციური და შერეული სწავლების შესახებ