საჭირო დოკუმენტაცია

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კავკასიის უნივერსიტეტის აქტიურმა  სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები ინგლისურ ენაზე:

 

  • პირადობის მოწმობის / პასპორტის ასლი;
  • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
  • CV ევროპასის ფორმით; (იხილეთ CV-ის შევსების ინსტრუქცია ბმულზე)
  • უცხო ენის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატი (IELTS მინიმალური 6.0 /TOEFL - 78)
  • ნიშნების ფურცელი;
  • სამოტივაციო წერილი; (როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი - ინგლისური ვერსია;)
  • 1 სარეკომენდაციო წერილი;
  • ეკონომიურ, სოციალურ ან ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემ(ებ)ის დამადასტურებელი ცნობა (არსებობის შემთხვევაში);