აკადემიური კალენდარი

კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი

2018-2019

 

ბაკალავრიატი

მეორე, მესამე, მეოთხე კურსი

 

შემოდგომის სემესტრი - 2018

 

რეგისტრაცია: 11 ივლისი

              რეგისტრაციის დასრულება: 2 სექტემბერი

              გვიან რეგისტრაცია: 3-15 სექტემბერი

 

კლასები:

              დასაწყისი: 3 სექტემბერი

              დასრულება: 24 დეკემბერი

 

შუალედური გამოცდები:

              შუალედური გამოცდები: 15 ოქტომბერი-3 ნოემბერი

              შუალედური გამოცდების აღდგენა:  5-14 ნოემბერი

 

დასკვნითი გამოცდები:

             დასკვნითი გამოცდები: 9-26 იანვარი

             დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 23-31 იანვარი 

 

არდადეგები: 25 დეკემბერი - 7 იანვარი; 31 იანვარი - 10 თებერვალი

 

შემოდგომის სემესტრი 2019

  

რეგისტრაცია: 11 ივლისი

              რეგისტრაციის დასრულება: 10 თებერვალი

              გვიანი რეგისტრაცია: 11-23 თებერვალი

 

კლასები:

              დასაწყისი: 11 თებერვალი

              დასრულება: 8 ივნისი

 

შუალედური გამოცდები:

              შუალედური გამოცდები: 25 მარტი - 13 აპრილი

              შუალედური გამოცდების აღდგენა:  15-20 აპრილი

 

დასკვნითი გამოცდები:

             დასკვნითი გამოცდები: 11-29 ივნისი

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 27 ივნისი - 6 ივლისი

 

არდადეგები: (22 აპრილი - 29 აპრილი - აღდგომის არდადეგები)

      7 ივლისიდან - სექტემბრის ჩათვლით

 

Note:

23 ნოემბრის ლექციების აღდგენა ჩატარდება 24 დეკემბერს

29 აპრილის ლექციების აღდგენა ჩატარდება 10 ივნისს. 9 აპრილის დღესასწაული აღინიშნება 22 აპრილს. 

 

 

შემოდგომის სემესტრი 2018

Undergraduate

Freshman

 

რეგისტრაცია: 30 აგვისტო

             რეგისტრაციის დასრულება: : 9 სექტემბერი

             გვიანი რეგისტრაცია: : 10-22 სექტემბერი

 

კლასები:

             დასაწყისი: 10 სექტემბერი

             დასასრული: 12 იანვარი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები: 22 ოქტომბერი -10 ნოემბერი

              შუალედური გამოცდების აღდგენა: 12-17 ნოემბერი

 

ფინალური გამოცდები:

 დასკვნითი გამოცდები: 15 იანვარი -2 თებერვალი                                                                                    

  დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 4-9 თებერვალი

 

არდადეგები:  26 დეკემბერი- 7 იანვარი; 10 თებერვალი- 17 თებერვალი

 

 

გაზაფხულის სემესტრი 2019

 

რეგისტრაცია: 10 დეკემბერი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 17 თებერვალი                                                                                 

             გვიანი რეგისტრაცია: : 18 თებერვალი-2 მარტი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 18 თებერვალი

             დასასრული: 17 ივნისი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცა: 1 აპრილი- 20 აპრილი

              შუალედური გამოცდების აღდგენა: 30 აპრილი- 4 მაისი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდა: 18 ივნისი -6 ივლისი

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 8-13 ივლისი

 

არდადეგები:  (22 აპრილი- 29 აპრილი-აღდგომის არდადეგები) 

        14 ივლისიდან - სექტემბრამდე.

 

Note:

23 ნოემბრის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 24 დეკემბერს. 

7 იანვრის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 25 დეკემბერს.

29 აპრილის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 17 ივნისს.

 

CSB სამაგისტრო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი 2018

 

რეგისტრაცია: 10 სექტემბერი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 16 სექტემბერი

             გვიანი რეგისტრაცია: : 17-23 სექტემბერი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 24 სექტემბერი

             დასასრული: 8 დეკემბერი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები: 22 ოქტომბერი -27 ოქტომბერი

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 29 ოქტომბერი - 3 ნოემბერი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები: 3-8 დეკემბერი                                                                                 

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 12-18 დეკემბერი

არდადეგები:  19 დეკემბერი- 20 იანვარი

 

Note:

23 ნოემბრის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 3 დეკემბერს.

 

გაზაფხულის სემესტრი 2019

 

რეგისტრაცია: 14 იანვარი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 20 იანვარი                                                                                  

             გვიანი რეგისტრაცია: : 21 იანვარი-26 იანვარი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 28 იანვარი

             დასასრული: 13 აპრილი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები: 25 თებერვალი-2 მარტი

            შუალედური გამოცდების აღდგენა: 4-9 მარტი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები: 8-13 აპრილი

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 15-20 აპრილი

არდადეგები:  21 აპრილი- 5  მაისი

 

გაზაფხულის ტრიმესტრი 2019

 

რეგისტრაცია: 29 აპრილი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 5 მაისი                                                                                   

             გვიანი რეგისტრაცია: : 6 მაისი -12 მაისი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 6 მაისი

             დასასრული: 20 ივლისი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები: 3-8 ივნისი

 

შუალედური გამოცდების აღდგენა: 10-15 ივნისი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები: 15-20 ივლისი

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 22-27 ივლისი                                                     

არდადეგები:  28 ივლისი - 16 სექტემბერი

 

სამაგისტრო

  (CSL, CST, CTS) 

 

სადოქტორო

 (CSB, CSL)

 

შემოდგომის სემესტრი 2018

 

 

რეგისტრაცია: 3 სექტემბერი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 16 სექტემბერი

             გვიანი რეგისტრაცია: : 17-22 სექტემბერი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 17 სექტემბერი

             დასასრული: 24 დეკემბერი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები: 29 ოქტომბერი -3 ნოემბერი

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 5- 10 ნოემბერი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები: 9-15 იანვარი                                                                                

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 16- 23 იანვარი

 

არდადეგები:  25 დეკემბერი- 8  იანვარი;  24 იანვარი- 10 თებერვალი

 

 

გაზაფხულის სემესტრი2019

 

რეგისტრაცია: 21  იანვარი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 10 თებერვალი                                                                               

             გვიანი რეგისტრაცია: : 11-15 თებერვალი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 11 თებერვალი

             დასასრული: 27 მაისი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები:  25 მარტი- 30   მარტი

             შუალედური გამოცდების აღდგენა: 1 აპრილი-6  აპრილი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები:  28 მაისი -4 ივნისი

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 5 ივნისი-12 ივნისი

 

 არდადეგები:  ( 22 აპრილი- 29  აპრილი  - აღდგომის არდადეგები) 

                     12 ივნისიდან - სექტემბრამდე.

 

Note:

23 ნოემბრის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 24 დეკემბერს.

29 აპრილის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 27 მაისს. 

 

სამაგისტრო

(CSM, CSG, CSE, CHS, CSH, CMS)

 

სადოქტორო

(CSE, CSG)

 

შემოდგომის სემესტრი 2018

 

რეგისტრაცია: 3 სექტემბერი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 16 სექტემბერი

             გვიანი რეგისტრაცია: : 17-22 სექტემბერი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 17 სექტემბერი

             დასასრული: 12 იანვარი

 

შუალედური გამოცდები:       

             შუალედური გამოცდები: 29 ოქტომბერი -10 ნოემბერი

            შუალედური გამოცდების აღდგენა: 12-17  ნოემბერი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები: 15 -26 იანვარი                                                                                     

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 28 იანვარი-2 თებერვალი   

 

არდადეგები:  26  დეკემბერი- 7  იანვარი; 3 - 10 თებერვალი;\

 

გაზაფხულის სემესტრი2019

 

რეგისტრაცია: 28  იანვარი

             რეგისტრაციის დასრულება: : 10 თებერვალი                                                                               

             გვიანი რეგისტრაცია: : 11-15 თებერვალი

 

კლასები:

             დასაწყისი: : 11 თებერვალი

             დასასრული: 3 ივნისი

 

შუალედური გამოცდები:

             შუალედური გამოცდები: 25 მარტი- 6 აპრილი

            შუალედური გამოცდების აღდგენა: 8 აპრილი-13  აპრილი

 

ფინალური გამოცდები:

            დასკვნითი გამოცდები: 4 ივნისი- 15 ივნისი

            დასკვნითი გამოცდების აღდგენა და FX- გადაბარება: 17 ივნისი- 22 ივნისი

 

არდადეგები:  ( 22 აპრილი - 29 აპრილი  - აღდგომის არდადეგები) 

        23 ივნისიდან – სექტემბერამდე.

 

Note:

23 ნოემბრის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 24 დეკემბერს.

7 იანვრის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 25 დეკემბერს.

29 აპრილის ლექციის აღდგენა ჩატარდება 3 ივნისს.