კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური

თამარ შენგელია
კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (360)
ელ.ფოსტა: tshengelia@cu.edu.ge
ოთახი: C24

ეკატერინე კერესელიძე

კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის მენეჯერი


ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (370)

ელ.ფოსტა: ekereselidze@cu.edu.ge
ოთახი: C24

 

ნანა ინასარიძე

კარიერული განვითარების და დასაქმების ხელშეწყობის სამსახურის უფროსის ასისტენტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (361)

ელ.ფოსტა: ninasaridze@cu.edu.ge

ოთახი: C24