სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი

პავლე კაპანაძე

სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (454)          

ელ.ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge

ოთახი: D5

ფერაძე მარიამი

სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (242)          

ელ.ფოსტა: maperadze@cu.edu.ge

ოთახი: D11