მიღება/აკადემიური ინფორმაცია

საერთაშორისო გაცვლითმა სტუდენტებმა უნდა გამოაგზავნონ საჭირო დოკუმენტაცია (იხილეთ საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალში: როგორ ჩავაბარო?) ჩვენს ელექტრონულ ფოსტაზე: Ir@cu.edu.ge

 

შესაბამისი დოკუმენტების მიღების შემდეგ, კავკასიის უნივერსიტეტი აფასებს სტუდენტის აკადემიურ მოსწრებას და იღებს გადაწყვეტილებას.


გაითვალისწინეთ, რომ სტუდენტებს სჭირდებათ ვიზა, საქართველოში ცხოვრების ნებართვის მისაღებად (VISA-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე). ასევე, სტუდენტს უნდა ჰქონდეს დაზღვევის პოლიტიკა, რომელიც გაცემულია მათი ქვეყნის სადაზღვევო კომპანიების მიერ. დაზღვევამ უნდა აანაზღაუროს ყველა სამედიცინო მომსახურება და საქართველოში უნდა იყოს მოქმედი.

 

სასწავლო წელი 

კავკასიის უნივერსიტეტის სასწავლო წელი ორი სემესტრისგან შედგება:

შემოდგომის (სექტემბერი-იანვარი) და გაზაფხულის (თებერვალი-ივლისის შუა რიცხვები) სემესტრები.

 

საკრედიტო გადატანა

 

სემესტრის დასრულების შემდეგ, კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის დროს მიღებული კრედიტები და ნიშნები იგზავნება სტუდენტების უნივერსიტეტებში. 

 

რეგისტრაცია

სტუდენტებს/საერთაშორისო ოფიცრებს ეგზავნებათ რეგისტრაციის კურსის გრაფიკი სემესტრის დაწყებამდე. ისინი ირჩევენ სასურველ კურსებს და აგზავნიან ფორმას CU-ის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილებაში მოცემულ პერიოდში.

 

სწავლების ენა

 

კურსები კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდება ინგლისურ ენაზე.

 

კურსის დატვირთვა

 

სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ მაქსიმუმ 30 ECTS კრედიტი სემესტრის განმავლობაში. კრედიტების მინიმალური რაოდენობა არ არის მოთხოვნილი.