დასაქმება

მაია თავდგირიძე
საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი (2014)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო,  აშშ-ისა და კანადის სამმართველო, ამერიკის დეპარტამენტი - მესამე მდივანი.

 


ანა იოსელიანი 
საერთაშორისო ურთიერთობების  ბაკალავრი (2013)

 

დასაქმების ადგილი/პოზიცია:  

 

  • საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი - ხელშეკრულებით.

 


მარიამ ხერგიანი
საერთაშორისო ურთიერთობების  ბაკალავრი (2013)

 

დასაქმების ადგილი/პოზიცია:

 

  • სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი - სტრატეგიული დაგეგმვისა და ანგარიშგების სამსახურის უფროსი.

 


ალექსანდრე ბრეგვაძე
საერთაშორისო ურთიერთობების  ბაკალავრი (2013)

 

დასაქმების ადგილი/პოზიცია:

 

  • პროკრედიტ ბანკი. შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, პროკრედიტ ბანკის ინფორმაციული სისტემების აუდიტორი.

 


გიორგი როსტომაშვილი
საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება (2014)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

  • ადამიანის უფლებების დაცვის პროექტების კოორდინატორი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS).