დასაქმება

 

მაია თავდგირიძე


საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი (2014)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო,  აშშ-ისა და კანადის სამმართველო, ამერიკის დეპარტამენტი - მესამე მდივანი.

 


 

ანა იოსელიანი 


საერთაშორისო ურთიერთობების  ბაკალავრი (2013)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:  

 

  • საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი - ხელშეკრულებით.

 


 

მარიამ ხერგიანი


საერთაშორისო ურთიერთობების  ბაკალავრი (2013)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი - სტრატეგიული დაგეგმვისა და ანგარიშგების სამსახურის უფროსი.

 


 

ალექსანდრე ბრეგვაძე


საერთაშორისო ურთიერთობების  ბაკალავრი (2013)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • პროკრედიტ ბანკი. შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, პროკრედიტ ბანკის ინფორმაციული სისტემების აუდიტორი.

 


 

 

 

გიორგი როსტომაშვილი


აერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება (2014)

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • ადამიანის უფლებების დაცვის პროექტების კოორდინატორი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS).