კვლევის პრეზენტაცია - საქართველოში იმიგრაცია: არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები

30 აპრილი 2015

ინვოციებისა და რეფორმების ცენტრი (IRC), ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „საქართველოს მხარდაჭრა დაბალანსებული საიმიგრაციო პოლიტიკის შემუშავება" („Support Georgia for proper and balanced immigration policy formation") რომლის ფარგლებშიც, ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა - საქართველოში იმიგრაცია: არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები. კვლევისათვის საველე სამუშაოები განახორციელა ბიზნეს საკონსულტაციო ჯგუფმა (BCG), ხოლო კვლევის შედეგების შესახებ ანგარიში მოამზადა ქ–ნმა თამარ ზურაბიშვილმა - მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრის (ICMPD) ENIGMMA პროექტის მკვლევარმა.

პროექტით გათვალისწინებულია კვლევის შედეგების გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის, მათ შორის განსაზღვრულია კონკრეტული სამიზნე ჯგუფები, მათ შორის სტუდენტები და პედაგოგები.

{phocagallery view=category|categoryid=660|limitstart=0|limitcount=0}