ღია სემინარი

10 თებერვალი 2012
აბიტურიენტები გაეცნენ კავკასიის უნივერსიტეტს, სახელმწიფო მართვის სკოლის ლექტორებსა და სტუდენტებს, საჯარო მმართველობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების არსს, მონაწილეობა მიიღეს დისკუსიებსა და როლურ თამაშებში.