კავკასიის სამართლის სკოლის 2009 წლის საუკეთესო ლექტორები

17 მარტი 2010
დააჯილდოვეს. საბაკალავრო პროგრამაზე საუკეთესო ლექტორად დასახელდა სამართლის დოქტორი, პროფესორი ზვიად როგავა, სამაგისტრო პროგრამაზე კი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი ნონა თოდუა.