კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების თავმჯდომარეობის ღია კონკურსი

3 მარტი 2010
კონკურსი გაიმართა.
ხმების უმრავლესობით თავმჯდომარედ დაინიშნა კავკასიის სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 კურსის სტუდენტი ნინო ნიკოლაიშვილი.