კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის წარმომადგენლების საქმიანი ვიზიტი ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში

27 აპრილი 2009
(ადმინისტრაციის წევრები, პროფესორები და სტუდენტები) საქმიანი ვიზიტით ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (ესტონეთი) იმყოფებოდნენ. მოლაპარაკების შედეგად, მხარეებს შორის, უახლოესი თანამშრომლობის დეტალები დაზუსტდა. კერძოდ, 2009 წლის სექტემბრიდან, გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, ერთი სემესტრის განმავლობაში, კავკასიის სამართლის სკოლის 10 ბაკალავრი აუდენტეს საერთაშორისო სამართლის სკოლაში ისწავლის. ამავე პერიოდიდან ამოქმედდება ორი ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა 5 ქართველი სტუდენტის მონაწილეობით.