სადიპლომო ნაშრომების პრეზენტაცია

22 სექტემბერი 2008
ღონღაძისა და იროდიონ თოდუას სადიპლომო ნაშრომების პრეზენტაცია: ,,დომეინ სახელის სამართლებრივი რეჟიმი'' და ,,ინფორმაციული უფლებებისა და თავისუფლების სამართლებრივი პრობლემები''. სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო პროფესორი, დოქტორი მარიამ ცაცანაშვილი. მაგისტრატურის საბჭოს გადაწყვეტილებით ორივე ნაშრომმა შეფასების ყველა კრიტერიუმი დააკმაყოფილა, რაც სტუდენტთა სადიპლომო თემების დადებითად შეფასების საფუძველი გახდა. აღსანიშნავია, რომ ნათია ღონღაძე და იროდიონ თოდუა კავკასიის სამართლის სკოლის პირველი მაგისტრები არიან.