კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სტუმრად იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში

16 ივლისი 2008
ეწვივნენ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას და გაეცნენ მისი საქმიანობის სპეციფიკას. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ, ბატონმა კოტე კუბლაშვილმა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორის მოადგილემ, ბატონმა შოთა რუხაძემ ახალგაზრდებისათვის საინტერესო თემებზე ამომწურავად ისაუბრეს.