ლექტორები

ნატა ყაზახაშვილი

 

განათლება:

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 • სს. ,,ჩაჩავას კლინიკა“

 

თანამდებობა:

 • გენერალური დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა;
 • ჯანდაცვის კანონმდებლობა და ბიოეთიკა;
 • ხარისხი და პაციენტის უსაფრთხოება.

 

დევი ტაბიძე

 

განათლება:

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი;
 • თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 • რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი ,,უნივერსი“

 

თანამდებობა:

 • გენერალური დირექტორის მოადგილე.

 

კურსის დასახელება:

 • სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის საკითხები.


 

აკაკი ცომაია

 

განათლება :

 • ეკონომისტი, დოქტორი.
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსტეტი
 • ფლორიდას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 • მიკრო და მაკრო ეკონომიკის ძირითადი კონცეფციები;
 • დასაქმების პოლიტიკა და არაფორმალური ეკონომიკა;
 • საერთაშორისო ეკონომიკა.

რუსუდან დალაქიშვილი

 

განათლება:

 • ეკონომისტი, დოქტორი -ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

კურსის დასახელება:

 • ფირმის ეკონომიკა და სტრატეგიები;
 • ჯანდაცვის მარკეტინგი;
 • ჯანდაცვის ორგანიზაციების სტრატეგიული მენეჯმენტი.