ლექტორები

ნატა ყაზახაშვილი

 

განათლება:

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი

 

სამუშაო ადგილი:

 • სს. ,,ჩაჩავას კლინიკა“, გენერალური დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 • დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
 • ჯანდაცვის კანონმდებლობა და ბიოეთიკა
 • ხარისხი და პაციენტის უსაფრთხოება

დევი ტაბიძე

 

განათლება:

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
 • თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტეტი

 

სამუშაო ადგილი:

 • რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი ,,უნივერსი“, გენერალური დირექტორის მოადგილე

 

კურსის დასახელება:

 • სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის საკითხები


რუსუდან დალაქიშვილი

 

განათლება:

 • ეკონომისტი, დოქტორი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

კურსის დასახელება:

 • ფირმის ეკონომიკა და სტრატეგიები
 • ჯანდაცვის მარკეტინგი
 • ჯანდაცვის ორგანიზაციების სტრატეგიული მენეჯმენტი