საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მახარაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტა: gmakharashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (490)

მობ: 577 033 432
ოთახი:  D2

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო

პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

 

ელ-ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (108)

ოთახი: C23