სკოლის ადმინისტრაცია

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ელ.ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge

 

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108) 

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ქეთევან ნებიერიძე

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი (I-II კურსის აკადემიური მენეჯერი)

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)

ელ.ფოსტა Knebieridze@cu.edu.ge

თამთა კაკრიაშვილი

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი (III-IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (141)
ელ.ფოსტა: tkakriashvili@cu.edu.ge 

თამარ ჭურაძე

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: +995 (32) 237 77 77 (156)
მობ: +995 (577) 39 92 93

ელ.ფოსტა: tchuradze@cu.edu.ge