სკოლის ადმინისტრაცია

იოსებ ბერიკაშვილი

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (215)

ელ.ფოსტა: iberikashvili@cu.edu.ge

ნინო მირუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო

პროგრამების დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (108) 

ელ.ფოსტა: nmiruashvili@cu.edu.ge

ნანა გერგედავა
საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (103)
ელ.ფოსტა: ngergedava@cu.edu.ge