ლექტორები

 

იოსებ მამუკელაშვილი

 

განათლება:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი
 • აშშ-ში სერტიფიცირებული აუდიტორი (Certified Public Accountant)
 • ვირჯინიის უნივერსიტეტი (The University of Virginia) მეცნიერების მაგისტრი ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტი
 • რენდოლფ-მეიკონის კოლეჯი (Randolph-Macon College) ბაკალავრი - ფინანსური ანგარიშგება და ეკონომიკა

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია:

 

 • სს „საპარტნიორო ფონდი“ - ფინანსური დირექტორის მოადგილე
 • შპს „კლინიკების განვითარების კომპანია“ - ფინანსური მენეჯერი
 • სს „პანექსი“ - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფინანსური აღრიცხვა

 

ვანო ბენიძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი
 • ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი (New York University), საჯარო მმართველობის მაგისტრი
 • ეკონომიკურ და ბიზნეს მეცნიერებათა უმაღლესი სკოლა (ESSEC), მენეჯმენტის მაგისტრი
 • თავისუფალი უნივერსიტეტის (ESM), ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი  

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასისტენტი აკადემიურ თანამდებობაზე

 

კურსის დასახელება:

 

 • მიკროეკონომიკა
 • მაკროეკონომიკა
 • საერთაშორისო ეკონომიკა
 • ეკონომიკური ზრდა და განვითარება

 

მარიამ ნანიტაშვილი

 

განათლება:

 

 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტრენინგ ცენტრი Wise Development, აღმასრულებელი დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ბიზნესის საფუძვლები
 • საერთაშორისო ეკონომიკა
 • საჯარო გამოსვლისა და პრეზენტაციის ტექნიკა
 • მენეჯმენტის კონცეფცია, თეორია და პრაქტიკა