ლექტორები

 

სერგი კაპანაძე

 

განათლება:

 

 • საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპული კვლევების მაგისტრი (ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, უნგრეთი);
 • მოლაპარაკებებისა და მედიაციის მაღალი დონის კურსი (სინგაპური).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს 2016 წლის მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო მოლაპარაკებები;
 • ევროპული ინტეგრაცია და ევროპეიზაცია;
 • შესავალი მშვიდობის კვლევებში.

 

გიორგი ბაქრაძე

 

განათლება:

 

 • უილიამს კოლეჯის ეკონომიკური განვითარების ცენტრის მაგისტრი;
 • ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტის პროგრამის კურსდამთავრებული;
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის მეცნიერის ხარისხი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ეკონომიკის პრინციპები;
 • მსოფლიო ეკონომიკური ისტორია;
 • გლობალური ეკონომიკა და საქართველო.  

იუჯინ სლონიმეროვი

 

განათლება:

 

 • ტორონტოს უნივერსიტეტის მუნკის გლობალურ საქმეთა სკოლის მაგისტრის ხარისხი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • აკადემიური წერა;
 • უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა;
 • ომის სოციოლოგია.  

გივი ჭანუყვაძე

 

განათლება:

 

 • სირაკუზის უნივერსიტეტის მაქსველის სკოლის მაგისტრი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია "რეფორმატიკსის" საჯარო მმართველობის კონსულტანტი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ჯგუფური და ორგანიზაციული კონფლიქტების მართვა;
 • ლიდერობა და ეთიკა მთავრობაში.

პაატა სირბილაძე

 

განათლება:

 

 • სერტიფიკატები ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მმართველობის (CGEIT), ინფორმაციული უსაფრთხოების (CISM) და პროექტების მართვის სფეროში. 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს პროექტების კოორდინატორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ელექტრონული მმართველობა;
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი;
 • პროექტების მენეჯმენტი.

შორენა კახიძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის ბაკალავრის ხარისხი.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის განყოფილების უფროსი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • სახელმწიფო ფინანსები;
 • სახელმწიფო ბიუჯეტირება. 

არჩილ კალანდია

 

განათლება:

 

 • თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკური ფაკულტეტი;
 • სოციალური მეცნიერებების დოქტორი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საგარეო საქმეთა სამინისტროს აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების დეპარტამენტის მრჩეველი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • აზიის ქვეყნების პოლიტიკა;
 • შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების პოლიტიკა. 

ვანო ჩხიკვაძე

 

განათლება:

 

 • ევროპათმცოდნეობის მაგისტრი, ევროპის კოლეჯი (ვარშავა);
 • საჯარო მართვის მაგისტრი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოში" ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ევროკავშირის პოლიტიკა. 

თორნიკე თურმანიძე

 

განათლება:

 

 • საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორის ხარისხი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • არასამთავრობო ორგანიზაცია "ბთკკ - პოლიტიკის კვლევის ჯგუფის" დამფუძნებელი და გამგეობის თავჯდომარე.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო უსაფრთხოების საფუძვლები;
 • საერთაშორისო კონფლიქტები და მშვიდობა.

გიორგი მუჩაიძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი;
 • ჰარვარდის კენედის სახელმწიფო მართვის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის კურსდამთავრებული.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ანალიტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი;
 • საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს წევრი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • უსაფრთხოების პოლიტიკა.

 


 

თინათინ უფლისაშვილი

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის სპეციალობის კურსდამთავრებული (2004)
 • ევროპის უნივერსტიტეტთაშორისი ცენტრის (იტალია) მაგისტრი ადამიანის უფლებებში (2005).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ხელმძღვანელის  მოადგილე, ევროკავშირის პროექტი - „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერა“.

 

კურსის დასახელება:

 

 • „ადამიანის უფლებები“.

 


 

თეა კვინტრაძე

 

განათლება:

 

 • სახელმწიფო მართვის მაგისტრი; საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი და სახელმწიფო მართვის ეროვნული აკადემია, აშშ.
 • ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მაგისტრი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი განათლების მიმართულებით.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ადმინისტრაციის კოორდინატორი, World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში.

 

კურსის დასახელება:

 

 • “საქართველოს განათლების სისტემა”.