საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ(+995 32) 237 77 77 (250)

მობ: 595 33 33 16
ელფოსტაeakobia@cu.edu.ge   

 

მარინა მიქელაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი

მობ: 599 452554
ტელ:(+995 32) 237 77 77 (431)
ელფოსტა: mmikeladze@cu.edu.ge

 

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ(+995 32) 37 77 77 (109)

მობ: 577 349432
ელფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge