საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ(+995 32) 237 77 77 (250)

მობ: 595 33 33 16
ელფოსტაeakobia@cu.edu.ge 

 

კაპანაძე სერგი

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
ელფოსტაskapanadze@cu.edu.ge   

 

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 37 77 77 (109)

მობ: 577 349432
ელფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge