საკონტაქტო ინფორმაცია

ეკა აკობია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (250)

მობ.: 595 33 33 16
ელ.ფოსტაeakobia@cu.edu.ge 

 

სერგი კაპანაძე

სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტაskapanadze@cu.edu.ge   

 

მარიამ ოქრუაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (109)

მობ.: 577 349432
ელ.ფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge