სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო კალანდაძე
დეკანი

ელ.ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 

დიკო კოპალეიშვილი PhD
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (499)
მობ.: 599 90 45 74
ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge

თამთა კაკრიაშვილი
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი თბილისში

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (141)
მობ.: 598 779877
ელ.ფოსტა: tkakriashvili@cu.edu.ge 

მარიამ ჯიჯავაძე 

სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის მენეჯერი (ბათუმი) 

მობ.: 557 400505

ელ-ფოსტა: mjijavadze@cu.edu.ge