სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო კალანდაძე
დეკანი

ელ.ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 

დიკო - ვარდო კოპალეიშვილი PhD
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (499)
მობ.: 599 90 45 74
ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge

შორენა სიხარულიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი თბილისში

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (120)
მობ.: 514 10 00 66
ელ.ფოსტა: shsikharulidze@cu.edu.ge