სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო კალანდაძე
დეკანი
ელ.ფოსტა: nkalandadze@cu.edu.ge 
დიკო - ვარდო კოპალეიშვილი PhD
აკადემიური პროგრამების დირექტორი
ტელ: 599 90 45 74
ელ.ფოსტა: dkopaleishvili@cu.edu.ge
შორენა სიხარულიძე 
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი თბილისში
ტელ: 514 10 00 66
ელ.ფოსტა: shsikharulidze@cu.edu.ge