ლექტორები

თამარ ახალბედაშვილი

 

განათლება:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი.
 • გოეთეს სახელობის ინსტიტუტი (შვეიცარია), ენათმეცნიერების ფაკულტეტი.
 • საქართველოს უნივერსიტეტის მაგისტრანტი.

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტურ-ოპერატორ "Interco Travel"-ის საზღვარგარეთის ქსელის განვითარების მენეჯერი.
 • კომპანია "Intertravel"-ის დირექტორი ერევანში.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ტურიზმის მენეჯმენტი;
 • ტუროპერირება;
 • კულტურული ტურიზმი;
 • ტურიზმის გეოგრაფია;
 • საერთაშორისო ბიზნესი და ტურიზმი.

დავით ხუციშვილი

 

განათლება:

 

 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხი მარკეტინგის მიმართულებით;
 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ზოგადი მენეჯმენტის მიმართულებით;
 • საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კომპანია "მონდელიზი"-ს ბრენდ მენეჯერი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონებში.

 

კურსის დასახელბა:

 

 • მარკეტინგის საფუძვლები;
 • მენეჯმენტის საფუძვლები;
 • ოპერატიული მენეჯმენტი;
 • ტურიზმის მარკეტინგი.

ლუკა ნამორაძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგის სპეციალობით;
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიურ მეცნიერებათა მაგისტრი.

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კომპანია "ინოვა"-ს მარკეტინგის მიამრთულების ხელმძღვანელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • მარკეტინგის საფუძვლები;
 • ტურიზმის მარკეტინგი;
 • მენეჯმენტი;
 • ოპერაციების მენეჯმენტი;
 • ბიზნეს გეგმის განვითარება.

 


ნანა ტაბიძე

 

განათლება:

 

 • თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის საერთაშორისო მენეჯმენტის სპეციალობა;
 • მოსკოვის საერთაშორისო ბიზნესის უმაღლესი სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის მაგისტრი;

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტურისტული კომპანია "ლინატა"-ს მფლობელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • კურორტების მენეჯმენტი;
 • სამედიცინო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი;
 • გასტრონომიული ტურიზმი.

მამუკა ბერძენიშვილი

 

განათლება:

 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და სოციოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი;
 • ჩეხეთის რესპუბლიკის მასარიკის უნივერსიტეტის, სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი.

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტურიზმის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და დირექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საქმიანი ტურიზმი;
 • ტურიზმის სტატისტიკა. 

მანანა ვასაძე

 

განათლება:

 

 • ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, მაგისტრის ხარისხი;
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი;
 • ქალაქ დუბლინის ბოლსბრიჯის ბიზნეს კოლეჯი. ბიზნეს ადმინისტრირება, ბიზნეს მენეჯმენტი, მოგზაურობა და ტურიზმი.
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ტურისტული სერვისების საფუძვლები;
 • მომსახურება კვების სფეროში;
 • სარესტორნო საქმიანობისა და კვების მომსახურების მენეჯმენტი;
 • საქმიანი ტურიზმი.

 


ნინო მესაბლიშვილი

 

განათლება:

 

 • თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. სოციალური ფსიქოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი.
 • კავკასიის ბიზნეს სკოლა. ბიზნეს ადმინისტრირება. მაგისტრის ხარისხი.

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • სასტუმრო "ჰილტონ ბათუმი", ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ტურიზმში.
 • ბიზნეს კომუნიკაცია.