ვაკანსიები და ტენდერები

10
იან
CSH მოწვეული ლექტორი

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა) აცხადებს კონკურსს მოწვეული ლექტორის თანამდებობაზე.

16
დეკ
CSH- მოწვეული ლექტორი

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა) აცხადებს კონკურსს მოწვეული ლექტორის თანამდებობაზე.

13
იან
აკადემიური თანამდებობები-CSH

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა) აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.

07
იან
აკადემიური თანამდებობები CST

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა) აცხადებს მიღებას მოწვეული ლექტორის თანამდებობების დასაკავებლად.

07
იან
აკადემიური თანამდებობები CST

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა) აცხადებს კონკურსს.

07
იან
აკადემიური თანამდებობები CSL

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის სამართლის სკოლა) აცხადებს კონკურსს

12
ნოე
აკადემიური თანამდებობები CSM

კავკასიის  უნივერსიტეტი (კავკასიის მედიის სკოლა) აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ- პროფესორის  თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ  დისციპლინებში.