ვაკანსიები და ტენდერები

08
თებ
კავკასიის ბიზნესის სკოლა აცხადებს კონკურსს აგრობიზნესის მიმართულებაში

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ბიზნესის სკოლა) აცხადებს კონკურსს  პროფესორის (2 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორისა (3 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ-პროფესორის (2 ვაკანტური ადგილი), ასისტენტის (5 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად აგრობიზნესის მიმართულებაში.

08
თებ
კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტი , კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა აცხადებს კონკურსს პროფესორის ( 7 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორის (19 ვაკანტური ადგილი) ასისტენტ-პროფესორის ( 12 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტის (10 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად

01
თებ
კავკასიის ბიზნესის სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტი (კავკასიის ბიზნესის სკოლა) აცხადებს კონკურსს პროფესორის (8 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორისა (6 ვაკანტური ადგილიასისტენტ პროფესორის (6 ვაკანტური ადგილი და  ასისტენტის (5 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად

01
თებ
კავკასიის ახალი კინოს სკოლა აცხადებს კონკურსს

კავკასიის უნივერსიტეტი ,კავკასიის ახალი კინოს სკოლა აცხადებს კონკურსს, პროფესორის (2 ვაკანტური ადგილი) ასოცირებული პროფესორისა (10 ვაკანტური ადგილი)  ასისტენტ პროფესორის ( 2 ვაკანტური ადგილი)  და ასისტენტის (2 ვაკანტური ადგილი) თანამდებობების დასაკავებლად