მემორიალი

ზურაბ ბრაგვაძე 

(1961 – 2023)

 

ისტორიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

იხილეთ ბიოგრაფია.


მზია მიქელაძე

(1961-2012)

 

კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი.

იხილეთ ბიოგრაფია.


გიორგი (გოგი) თურქია

(1936-2014)

 

კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი, კავკასიის ბიზნესის სკოლის (1998) და კავკასიის უნივერსიტეტის (2005) თანადამფუძნებელი.

იხილეთ ბიოგრაფია.


ვალერი სილოგავა

(1945-2011)

 

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

იხილეთ ბიოგრაფია.


რეზო სტურუა

(1941-2020)

 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, პოეტი.

იხილეთ ბიოგრაფია.